MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z X. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 1.října 2012

U S N E S E N Í

 

z X. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 1. října 2012

 

 

43/2012

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

 

44/2012

Prodej stavební parcely na p.p.č. 280/1, 280/3 a 281 v k.ú. Dobětice

panu Miroslavu Radovi 

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej stavební parcely na pozemcích  p.p.č. 280/1, 280/3 a 281 v k.ú. Dobětice o celkové výměře 1.111 m2 žadateli panu Miroslavu Radovi za cenu 888.800,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

45/2012

Prodej stavební parcely na p.p.č. 282/1, 282/2 a 282/3 v k.ú. Dobětice

panu Zdeňku Cynybulkovi 

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej stavební parcely na pozemcích p.p.č. 282/1, 282/2 a 282/3 v k.ú. Dobětice o celkové výměře 947 m2 žadateli panu Zdeňku Cynybulkovi za cenu 757.600,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

46/2012

Prodej stavební parcely č. 287 v k.ú. Dobětice ve volném prodeji

veřejnou licitací vítězi panu Vratislavu Paulovi 

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej stavební parcely na pozemku č. 287 o velikosti 991 m2 v k.ú. Dobětice panu Vratislavu Paulovi, který se stal vítězem veřejné licitace cenou 1.010.820,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

47/2012

Hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2012

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/  b e r e   n a   v ě d o m í

vývoj hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2012,

B/  s c h v a l u j e

předloženou zprávu o hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2012.

 

 

 

 

  

 

......................................................                               ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                          Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                    Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                           Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

V Ústí nad Labem  2.10.2012

  Datum vložení: 11.12.2012, datum sejmutí: 11.01.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP