MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

za rok 2013

Usnesení z XVI. ZMO ÚL - ST, dne 16.12.2013

U S N E S E N Í z XVI. zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 16. prosince 2013  76/2013Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní TerasaZastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   77/2013Prodej části p.p.č. 4617/1 v k.ú. Ústí nad Labem manželům Ing. Petru Vackovi a Mgr. Lucii VackovéZastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j eprodej části p.p.č. 4617/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Ústí nad Labem žadateli manželům Ing. Petru Vackovi a Mgr. Lucii Vackové za cenu 4.000,- Kč + náklady spojené s prodejem dle...
více informací

Usnesení z XV. zasedání ZMO ÚL - ST, dne 21.10.2013

U S N E S E N Íz XV. zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 21. října 2013  72/2013Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní TerasaZastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.  73/2013Zpráva předsedů výborů ZMO o činnostiZastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu předsedů výborů ZMO o činnosti.  74/2013Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 (úprava mezd VPP – refundace)Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem –...
více informací

Usnesení z XIV. zasedání ZMO ÚL - ST, dne 2.9.2013

U S N E S E N Í z XIV. zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 2. září 2013   68/2013Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.    69/2013Hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2013 Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníA/  b e r e   n a   v ě d o m ívývoj hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2013, B/  s c h v a l u j epředloženou zprávu o hospodaření MO Ústí nad Labem...
více informací

Usnesení z XIII. zasedání ZMO ÚL - ST ze dne 3.června 2013

U S N E S E N Í z XIII. zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 3. června 2013   62/2013Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní TerasaZastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   63/2013Prodej části p.p.č. 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem Ing. Janě Vodičkové Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e prodej části p.p.č. 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem o velikosti 169 m2 žadateli Ing. Janě Vodičkové za cenu 33.800,- Kč a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.   64/2013Prodej...
více informací

Usnesení z XII. zasedání ZMO ÚL - ST ze dne 4.3.2013

U S N E S E N Í z XII. zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 4. března 2013  58/2013Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní TerasaZastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.  59/2013Fiat Ducato – úvěrová smlouva Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e úvěrovou smlouvu na financování nákupu nákladního vozu Fiat Ducato v předloženém znění.   60/2013Účetní závěrka k 31.12.2012  Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e...
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP