MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z XII. zasedání ZMO ÚL - ST ze dne 4.3.2013

U S N E S E N Í

 

z XII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 4. března 2013

 

58/2013

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

59/2013

Fiat Ducato – úvěrová smlouva

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

úvěrovou smlouvu na financování nákupu nákladního vozu Fiat Ducato v předloženém znění.

 

 

60/2013

Účetní závěrka k 31.12.2012 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2012 dle důvodové zprávy.

 

 

 

61/2013

Obnovení Střediska údržby 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/   b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o stavu veřejně prospěšných prací v roce 2013– zřizování Společensky účelných pracovních míst.

B/   s c h v a l u j e

obnovení Střediska údržby ÚMO od 1.4.2013 ve smyslu důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

......................................................                            ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                        Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                  Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                         Ústí nad Labem - Severní Terasa 

                                                                                                                                       

V Ústí nad Labem  5.3.2013Datum vložení: 06.03.2013, datum sejmutí: 06.04.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP