MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z XIV. zasedání ZMO ÚL - ST, dne 2.9.2013

U S N E S E N Í

 

z XIV. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 2. září 2013

 

 

68/2013

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

 

 

69/2013

Hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2013

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/  b e r e   n a   v ě d o m í

vývoj hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2013,

 

B/  s c h v a l u j e

předloženou zprávu o hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2013.

 

 

 

 

70/2013

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 (zapojení VHČ 4131 na opravy chodníků, změna účelu použití dotace ze zeleně na opravu povrchu hřiště Ovocná)

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření:

1)           zvýšení příjmů na položce 4131 ve výši 500 tis. Kč, zapojení na výdajovou položku PPR 307/H000024 – Opravy a udržování chodníků a schodiš ve výši 500 tis. Kč dle důvodové zprávy,

2)           snížení dotace na zeleň PPR 303/H000103 ve výši 800 tis. Kč a její převedení na účelovou dotaci na provoz PPR 303/H000012 ve stejné výši dle důvodové zprávy s účinností v den schválení v Radě města ÚL,

3)           snížení výdajové položky PPR 307/H000108 – Zeleň – údržba – UZ_03_0383 o částku 800 tis. Kč a její zapojení na výdajovou položku PPR 307/H000009 – Opravy a udržování dětské koutky, hřiště ve stejné výši dle důvodové zprávy s účinností v den schválení RO 2) v Radě města ÚL.

 

  

 

 

71/2013

Dohoda o splátkách nad 18 měs. – pronájem části p.p.č. 4949/202

v k.ú. Ústí nad Labem – p. Antonín Melicherik

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

dohodu o splátkách pana Antonína Melicherika za pronájem části pozemku č. 4949/202 o výměře 11,5 m2 v k.ú. Ústí nad Labem dle důvodové zprávy.

 

 

   

 

 

......................................................                            ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                        Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                  Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                         Ústí nad Labem - Severní Terasa 

                                                                                                                                      

V Ústí nad Labem  3.9.2013Datum vložení: 19.09.2013, datum sejmutí: 19.10.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP