MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z XV. zasedání ZMO ÚL - ST, dne 21.10.2013

U S N E S E N Í

z XV. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 21. října 2013

 

72/2013

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

73/2013

Zpráva předsedů výborů ZMO o činnosti

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu předsedů výborů ZMO o činnosti.

 

 

74/2013

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 (úprava mezd VPP – refundace)

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření:

-       zvýšení příjmů na položce PPR 303/H000070 – Dotace na VPP od ÚP a EU – UZ 13234 ve výši 1.206 tis. Kč,

-       zvýšení výdajů na položce PPR 308/H000181–VPP platy zaměstn.REFUNDACE ÚP a EU – UZ 13234 ve výši 900 tis. Kč,

-       zvýšení výdajů na položce PPR 308/H000182 – Povinné poj. soc. VPP – REFUNDACE ÚP a EU – UZ 13234 ve výši 225 tis. Kč,

-       zvýšení výdajů na položce PPR 308/H000183 – Povinné poj. zdrav. VPP- REFUNDACE a ÚP a EU – UZ 13234 ve výši 81 tis. Kč.

 

 

75/2013

Žádost o prominutí poplatků z prodlení – nájemné za byt v ul. Kmochova 40,

Jan Saft

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

n e s c h v a l u j e

žádost pana Jana Safta o prominutí poplatků z prodlení za nájemné za byt v ul. Kmochova 40.

 

 

 

......................................................                            ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                        Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                  Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                         Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

V Ústí nad Labem  22.10.2013Datum vložení: 29.10.2013, datum sejmutí: 29.11.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP