MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z XVI. ZMO ÚL - ST, dne 16.12.2013

U S N E S E N Í

 

z XVI. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 16. prosince 2013

 

76/2013

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

 

77/2013

Prodej části p.p.č. 4617/1 v k.ú. Ústí nad Labem

manželům Ing. Petru Vackovi a Mgr. Lucii Vackové

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 4617/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Ústí nad Labem žadateli manželům Ing. Petru Vackovi a Mgr. Lucii Vackové za cenu 4.000,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

78/2013

Zařazení p.p.č. 5255 v k.ú. Ústí nad Labem do vybraného majetku

Statutárního města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

zařazení p.p.č. 5255 v k.ú. Ústí nad Labem do vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem dle důvodové zprávy.

 

 

 

79/2013

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 (dotace – volby Parlament ČR)

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e         rozpočtové opatření takto:

Dotace na volby do Parlamentu ČR

-       zvýšení příjmů na položce 4111 – PPR 303/H000057 – DOTACE NA VOLBY

Parlament ČR UZ 98071 ve výši 1.016.500,- Kč

-       zapojení dotace na výdajové položky s UZ 98071

308/H000138           VOLBY PARLAM.ČR – ref.mezd UZ 98071 –        5 tis. Kč

308/H000201           VOLBY PARLAM.ČR – materiál UZ 98071 –       20 tis. Kč

308/H000203           VOLBY PARLAM.ČR – nájemné UZ 98071 –     150 tis. Kč

308/H000204           VOLBY PARLAM.ČR – ost.služby UZ 98071 –  10 tis. Kč

308/H000206           VOLBY PARLAM.ČR – pohoštění UZ 98071 –   45 tis. Kč

308/H000207           VOLBY PARLAM.ČR – cestovné UZ 98071 –        1,5 tis. Kč

308/H000208           VOLBY PARLAM.ČR – mzdy UZ 98071 –          710 tis. Kč

308/H000209           VOLBY PARLAM.ČR – soc.poj. UZ 98071 –        60 tis. Kč

308/H000210           VOLBY PARLAM.ČR – zdr.poj. UZ 98071 –         15 tis. Kč

 

 

80/2013

Návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2014

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        z j i š  u j e,  

že návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem–Severní Terasa na rok 2014 zabezpečuje

            zejména provozní potřeby obvodu,

B/        s c h v a l u j e

1.     předložený rozpočet MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2014 tak, jak  je  uveden  v  tabulkové  části  předkládaného  materiálu (viz. tabulky č. 1 až 8) takto:

a)    celkové příjmy rozpočtu MO                      34.867,- tis. Kč

b)    celkové výdaje rozpočtu MO                     34.958,- tis. Kč

c)    financování                                                         91,- tis. Kč

2.     zapojení předpokládaného použitelného hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2014 ve výši 5.610 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

 

 

81/2013

Časový harmonogram schůzí RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

a zasedání ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa v roce 2014

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/  s c h v a l u j e  

časový harmonogram zasedání Zastupitelstva MO Ústí nad Labem – Severní Terasa v roce 2014 ve smyslu důvodové zprávy,

B/  b e r e   n a   v ě d o m í

časový harmonogram schůzí Rady MO Ústí nad Labem – Severní Terasa v roce

2014 ve smyslu důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................                            ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                        Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                  Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                         Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

V Ústí nad Labem  17.12.2013Datum vložení: 20.01.2014, datum sejmutí: 20.02.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP