MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Webkamera
Webkamera
Další
Další
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z XIX. ZMO ÚL - ST, dne 2.9.2014

U S N E S E N Í

 

z XIX. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 2. září 2014

 

 

98/2014

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

 

 

99/2014

Revokace usnesení prodeje části p.p.č. 4400/258 v k.ú. Ústí nad Labem pí Veronice Hanykýřové 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

r e v o k u j e

usnesení č. 90/2014 Zastupitelstva MO Ústí nad Labem – Severní Terasa ze dne 3.6.2014 v plném znění dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

100/2014

Prodej p.p.č. 4949/744 a 4949/743 v k.ú. Ústí nad Labem Krajskému ředitelství Policie Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

            prodej p.p.č. 4949/744 o velikosti 76 m2 a p.p.č. 4949/743 o velikosti 170 m2

v k.ú. Ústí nad Labem za cenu 36.900,- Kč a náklady spojené s prodejem Krajskému ředitelství Policie Ústeckého kraje dle důvodové zprávy.

 

 

    

 

101/2014

Stanovisko k výstavbě „Dobětice – Sluneční pláň“

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/  s o u h l a s í

s výstavbou na pozemcích tzv. „Sluneční pláně“ v Doběticích za dodržení

podmínek schválených Zastupitelstvem MO Ústí nad Labem – Severní Terasa ze dne 9.3.2009, usn. č. II./XVI,

 

B/  n e s o u h l a s í

            s vedením dopravní obslužnosti území při výstavbě rodinných domů po stávající

komunikaci Šrámkova ve Starých Doběticích.

 

 

 

 

102/2014

Projednání žádosti Ing. Domoráda ve věci vestavby nebytového prostoru

v ul. Větrná 12 a 14

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

p r o h l a š u j e,

že se bude ve věci vestavby nebytového prostoru v ul. Větrná 12 a 14 žadatele

Ing. Domoráda řídit pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

 

 

 

103/2014

Hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2014

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/  b e r e   n a   v ě d o m í

Vývoj hospodaření ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2014

 

B/  s c h v a l u j e

předloženou  zprávu  o  hospodaření ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa za

1. pololetí 2014.

 

 

 

104/2014

Návrh změny Územního plánu – Dobětice

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/  r e v o k u j e

usnesení Zastupitelstva MO ÚL – ST č. 91/2014 v úplném znění,

 

B/  s c h v a l u j e

podání žádosti o změnu Územního plánu – začlenění pozemků č. 5173/49,

5173/50, 5173/51, 5173/52, 5173/55 a 5173/59 v  k.ú. Ústí nad Labem do zastavitelného území pro vybudování dopravní infrastruktury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................                               ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                          Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                        Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

           

 

V Ústí nad Labem  3.9.2014Datum vložení: 24.09.2014, datum sejmutí: 31.12.2099

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP