MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Webkamera
Webkamera
Další
Další
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

2010 - 2014

Usnesení z XIX. ZMO ÚL - ST, dne 2.9.2014

U S N E S E N Í   z XIX. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 2. září 2014     98/2014 Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.         99/2014 Revokace usnesení prodeje části p.p.č. 4400/258 v k.ú. Ústí nad Labem pí Veronice Hanykýřové  Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání r e v o k u j e usnesení č. 90/2014 Zastupitelstva MO...
více informací

Usnesení z mimoř. ZMO ÚL - ST, dne 25.6.2014

U S N E S E N Í   z mimořádného zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 25. června 2014     95/2014 Stanovení počtu členů Zatupitelstva MO na volební období 2014 - 2018 Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání s t a n o v í počet členů Zastupitelstva MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na volební období 2014 - 2018 na 15.         96/2014 Návrh úpravy hranice mezi městskými obvody Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání s o u h l a s í s úpravou hranic mezi městskými obvody dle důvodové...
více informací

Usnesení z XVIII. ZMO ÚL - ST, dne 3.6.2014

U S N E S E N Í   z XVIII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 3. června 2014     86/2014 Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.       87/2014 Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2013 (Závěrečný účet) Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, Účetní závěrka za rok 2013  Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po...
více informací

Usnesení z XVII. ZMO ÚL - ST, dne 3.3.2014

U S N E S E N Í   z XVII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 3. března 2014     82/2014 Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa   Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.         83/2014 Prodej části p.p.č. 4400/414 v k.ú. Ústí nad Labem Ing. Janě Vodičkové   Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 4400/414 o výměře 7 m2...
více informací

Usnesení z XVI. ZMO ÚL - ST, dne 16.12.2013

U S N E S E N Í   z XVI. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 16. prosince 2013   76/2013 Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.       77/2013 Prodej části p.p.č. 4617/1 v k.ú. Ústí nad Labem manželům Ing. Petru Vackovi a Mgr. Lucii Vackové Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 4617/1 o výměře 5 m2...
více informací

Usnesení z XV. zasedání ZMO ÚL - ST, dne 21.10.2013

U S N E S E N Í z XV. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 21. října 2013   72/2013 Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.     73/2013 Zpráva předsedů výborů ZMO o činnosti Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í zprávu předsedů výborů ZMO o činnosti.     74/2013 Návrh rozpočtových opatření ve...
více informací

Usnesení z XIV. zasedání ZMO ÚL - ST, dne 2.9.2013

U S N E S E N Í   z XIV. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 2. září 2013     68/2013 Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa   Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.         69/2013 Hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2013   Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání A/  b e r e   n a   v ě d o m í vývoj hospodaření MO...
více informací

Usnesení z XIII. zasedání ZMO ÚL - ST ze dne 3.června 2013

U S N E S E N Í   z XIII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 3. června 2013     62/2013 Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.       63/2013 Prodej části p.p.č. 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem Ing. Janě Vodičkové Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem o velikosti 169 m2...
více informací

Usnesení z XII. zasedání ZMO ÚL - ST ze dne 4.3.2013

U S N E S E N Í   z XII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 4. března 2013   58/2013 Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.     59/2013 Fiat Ducato – úvěrová smlouva Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání s c h v a l u j e úvěrovou smlouvu na financování nákupu nákladního vozu Fiat Ducato v předloženém znění.     60/2013 Účetní...
více informací

Usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 17. prosince 2012

U S N E S E N Í   z XI. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 17. prosince 2012   48/2012 Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa   Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.     49/2012 Prodej části p.p.č. 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem pí Ing. Janě Vodičkové    Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem o...
více informací


Strana:  1  2  3 

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny
pondělí a středa:     8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:          8:00 - 10:00 hodin

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 16:00 hodin
úterý, čtvrtek,      8:00 - 10:00 hodin

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:      8:00 - 12:00 hodin

Polední přestávka vždy 12:00 – 13:00 hodin (Platí pro úřední hodiny, pokladnu i Czechpoint)

 

 

 

 
 
© MO Severní Terasa 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP