MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Webkamera
Webkamera
Další
Další
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

za rok 2010

Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva MO Ústí nad Labem - Severní Terasa, konaného dne 20.12.2010

U S N E S E N Í      z I. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 28. prosince 2010    I./II.Vyhlášení rozpočtového provizoria Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2011 do doby schválení rozpočtu Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníA/        v y h l a š u j e         v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 13, odst. (1) rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2011, B/        s o u h l a s í 1)    s měsíčním limitem výdajové neinvestiční části...
více informací

U S N E S E N Í z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MO Ústí nad Labem - Severní Terasa konaného dne 15.listopadu 2010

U S N E S E N Í      z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 15. listopadu 2010 I/USložení slibu členů Zastupitelstva MO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasak o n s t a t u j e,že v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů složilo slib 14 zvolených členů ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa zapsaných v prezenční listině Ustavujícího zasedání ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   II/USchválení pořadu jednání Ustavujícího zasedání ZMO Ústí nad Labem– Severní Terasa Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasas c...
více informací

Usnesení ze XXVI.(mimoř.) zasedání Zastupitelstva MO Ústí nad Labem - Severní Terasa konaného dne 11.října 2010

U S N E S E N Í      z XXVI. (mimoř.) zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 11. října 2010, od 11.00 do 11.30 hodin I./XXVI.Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2010 (dotace na sociální dávky), kamerový systém dotace prevence kriminalityZastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e            rozpočtové opatření:1.            zvýšení příjmů na položce 4116 UZ 13306 o 750 tis. Kč dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a její zapojení na výdajové položky takto:doplatek na...
více informací

Usnesení z XXV. zasedání Zastupitelstva MO Ústí nad Labem - Severní Terasa konaného dne 6.září 2010

U S N E S E N Í      z XXV. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 6. září 2010, od 16.00 do 17.00 hodin  I./XXV.Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní TerasaZastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   II./XXV.Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2010Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníA/        b e r e   n a   v ě d o m í1.    vývoj  hospodaření  MO  Ústí nad Labem  –  Severní...
více informací

Usnesení z XXIV.(mimoř.) jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem konaného dne 30.6.2010

U S N E S E N Í      z XXIV. (mimoř.) zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 30. června 2010, od 16.00 do 17.30 hodin  I./XXIV.Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2010Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníA/        z j i š  u j e, ž e                   návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2010 zabezpečuje             zejména provozní potřeby obvodu,B/        s c h v a l u j e1.     předložený rozpočet MO Ústí nad...
více informací

Usnesení z XXIV. (mimoř.) zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa, konaného dne 30.6.2010


Usnesení z XXIII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 7. června 2010

U S N E S E N Í      z XXIII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 7. června 2010, od 16.00 do 18.00 hodin   I./XXIII.Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.    II./XXIII.Prodej nebytového prostoru v ulici Šípková 2790/2 manželům Pacinovým  Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j eprodej nebytového prostoru v ulici Šípková 2790/2 manželům Anně a Vladimíru Pacinovi za cenu 16.400,- Kč + náklady spojené...
více informací

Usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 8.března 2010

U S N E S E N Í      z XXII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 8. března 2010, od 16.00 do 18.10 hodin   I./XXII.Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   II./XXII.Prodej p.p.č. 313 v k.ú. Dobětice manželům Šmídlovým  Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j eprodej p.p.č.313 o výměře 207 m2 v k.ú.Dobětice za nabídkovou cenu 62.100,-Kč + náklady spojené s prodejem jedinému zájemci pí Jiřině a p.Petrovi...
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP