MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Webkamera
Webkamera
Další
Další
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

za rok 2011

Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 20. prosince 2011

U S N E S E N Í z VI. zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 20. prosince 2011   26/2011Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   27/2011Prodej stavební parcely ve volném prodeji veřejnou licitací druhému v pořadí panu Zbyňku Michalovi     Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníA/  r e v o k u j eusnesení č. 18/2011 ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa ze dne 12.9.2011 v úplném znění, B/  s c h v a l u j eprodej stavební...
více informací

Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 7.listopadu 2011

U S N E S E N Í z V. zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 7. listopadu 2011  21/2011Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.  22/2011Vyřazení majetku z účtu 021060 – Ostatní stavby – typy terénní úpravy, sadové úpravy, CTU (čisté terénní úpravy), zpevněné plochy apod.     Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j evyřazení majetku takto:vyřazení majetku z účtu 021060 – Ostatní stavby na základě předchozího doporučení...
více informací

Usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 12.září 2011

U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 12. září 2011  17/2011Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní TerasaZastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.  18/2011Prodej stavební parcely na p.p.č. 1540/9, 1542/11 a části 4899/11 v k.ú. Ústí nad Labem ve volném prodeji veřejnou licitací manželům LandovskýmZastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j eprodej stavební parcely na pozemcích č. 1540/9 o velikosti 688 m2, 1542/11 o velikosti 282 m2 a části 4899/11 o velikosti 404 m2 vše v k.ú. Ústí nad Labem...
více informací

Usnesení z III. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST konaného dne 13.6.2011

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 13. června 2011  09/2011Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní TerasaZastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   10/2011Prodej p.p.č. 4626/10 a 4626/5 v k.ú. Ústí nad Labem panu Miroslavu MudruňkoviZastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j eprodej p.p.č. 4626/10 a 4626/5 v k.ú. Ústí nad Labem panu Miroslavu  Mudruňkovi za cenu 3.250,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.  11/2011Prodej části p.p.č. 4400/140...
více informací

Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST konaného dne 21.3.2011

U S N E S E N Í z II. zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 21. března 2011   05/2011Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   06/2011Prodej části p.p.č. 4949/622 v k.ú. Ústí nad Labem manželům Holubovým Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j eprodej části p.p.č. 4949/622 o výměře 5 m2 v k.ú. Ústí nad Labem manželům Holubovým za cenu 4.000,- Kč a náklady spojené s prodejem dle důvodové...
více informací

Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST konaného dne 31.1.2011

U S N E S E N Í z mimořádného zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 31. ledna 2011  01/2011Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2010 – návratná dotace od Magistrátu města ÚL Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e         rozpočtové opatření:1.    zvýšení příjmů na položce 4129 o 700 tis. Kč návratná dotace od MmÚ a její zapojení na výdajovou položku PPR 303/H000017 Rezerva FO ve stejné výši.2.    účinnost tohoto rozpočtového opatření je zpětně k 31.12.2010.   02/2011Návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok...
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP