MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Webkamera
Webkamera
Další
Další
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

za rok 2012

Usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 17. prosince 2012

U S N E S E N Í z XI. zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 17. prosince 2012  48/2012Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.  49/2012Prodej části p.p.č. 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem pí Ing. Janě Vodičkové   Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e prodej části p.p.č. 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem o velikosti 45 m2 žadateli Ing. Janě Vodičkové za cenu 9.000,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy....
více informací

Usnesení z X. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 1.října 2012

U S N E S E N Í z X. zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 1. října 2012   43/2012Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   44/2012Prodej stavební parcely na p.p.č. 280/1, 280/3 a 281 v k.ú. Dobětice panu Miroslavu Radovi   Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e prodej stavební parcely na pozemcích  p.p.č. 280/1, 280/3 a 281 v k.ú. Dobětice o celkové výměře 1.111 m2 žadateli panu Miroslavu Radovi za cenu 888.800,- Kč + náklady...
více informací

Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 27.srpna 2012

U S N E S E N Í z mimořádného zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 27. srpna 2012   42/2012Statut města Ústí nad Labem  Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání A/        b e r e   n a   v ě d o m í  OZV č. 4/2012 Statut města Ústí nad Labem včetně příloh 1, 2 a 3 dle příloh a důvodové zprávy, B/        a k c e p t u j e            OZV č. 4/2012 Statut města Ústí nad Labem...
více informací

Usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 25.června 2012

U S N E S E N Í z IX. zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 25. června 2012   40/2012Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   41/2012Návrh na prominutí nedobytných pohledávek nad 20 tis. Kč Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e návrh na prominutí nedobytných pohledávek nad 20 tis. Kč dle důvodové zprávy....
více informací

Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 23. dubna 2012

U S N E S E N Í z VIII. zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 23. dubna 2012  35/2012Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   36/2012Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností TETA s.r.o. Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 3 ke smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene uzavřené se společností TETA s.r.o. dne 10.11.2003 dle důvodové...
více informací

Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 30.března 2012

U S N E S E N Í z mimořádného zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 30. března 2012  34/2012Návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2012  Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníA/        z j i š  u j e,  že návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem–Severní Terasa na rok 2012 zabezpečuje             pouze provozní potřeby obvodu, B/        s c h v a l u j e1.     předložený rozpočet MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2012 tak, jak  je  uveden  v  tabulkové  části  předkládaného  materiálu (viz. tabulky...
více informací

Usnesení z VII. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 27. února 2012

U S N E S E N Í z VII. zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 27. února 2012  31/2012Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   32/2012Bezpečnostní situace v obvodu Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o bezpečnostní situaci v Městském obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa.   33/2012Návrh na zrušení OZV o místním poplatku za VHP, úprava OZV o místním poplatku za zábor veřejného...
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP