MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Webkamera
Webkamera
Další
Další
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

za rok 2014

Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva MO – ST ze dne 18.12.2014

ikona
PDF dokumenty/ZMO/2014/I. ZMO UL - ST, dne 18.12.2014.pdf


Datum vložení: 07.01.2015, datum sejmutí: 07.01.2999

Ústí nad Labem - Severní Terasa: Tisk


Usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva MO – ST ze dne 10.11.2014

ikona
PDF dokumenty/ZMO/2014/Ustavujici ZMO (2014-2018) - Copy 1.pdf


Datum vložení: 25.11.2014, datum sejmutí: 31.12.2099

Ústí nad Labem - Severní Terasa: Tisk


Usnesení z XIX. ZMO ÚL - ST, dne 2.9.2014

U S N E S E N Í   z XIX. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 2. září 2014     98/2014 Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.         99/2014 Revokace usnesení prodeje části p.p.č. 4400/258 v k.ú. Ústí nad Labem pí Veronice Hanykýřové  Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání r e v o k u j e usnesení č. 90/2014 Zastupitelstva MO...
více informací

Usnesení z mimoř. ZMO ÚL - ST, dne 25.6.2014

U S N E S E N Í   z mimořádného zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 25. června 2014     95/2014 Stanovení počtu členů Zatupitelstva MO na volební období 2014 - 2018 Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání s t a n o v í počet členů Zastupitelstva MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na volební období 2014 - 2018 na 15.         96/2014 Návrh úpravy hranice mezi městskými obvody Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání s o u h l a s í s úpravou hranic mezi městskými obvody dle důvodové...
více informací

Usnesení z XVIII. ZMO ÚL - ST, dne 3.6.2014

U S N E S E N Í   z XVIII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 3. června 2014     86/2014 Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.       87/2014 Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2013 (Závěrečný účet) Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, Účetní závěrka za rok 2013  Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po...
více informací

Usnesení z XVII. ZMO ÚL - ST, dne 3.3.2014

U S N E S E N Í z XVII. zasedání Zastupitelstva Městského obvoduÚstí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 3. března 2014   82/2014Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m ízprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.    83/2014Prodej části p.p.č. 4400/414 v k.ú. Ústí nad Labem Ing. Janě Vodičkové Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j eprodej části p.p.č. 4400/414 o výměře 7 m2 v k.ú. Ústí nad Labem Ing. Janě Vodičkové za cenu 1.400,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy....
více informací

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP