Starosta Jaroslav Šimanovský převzal cenu "Ď"

Starosta Jaroslav Šimanovský převzal cenu "Ď"
18.10.2023
Cena Ď je od roku 2001 tradiční původním českým oceněním mecenášů, dobrodinců a morálních vzorů za podporu kultury, charity, vědy, vzdělávání a veřejně prospěšných aktivit.

„Ď“ je odvozeno od obyčejného českého rčení „Tak Ti děkuji“. Jedno jediné písmeno je tak nejen názvem ceny, ale i současně vysvětluje její myšlenku. Každoroční předávání se koná v Národním divadle v Praze. Tento rok to byl již 23. ročník, kdy zasedlo celostátní Kolegium, a hlasovalo o tom, kdo bude z nominovaných oceněn. Jedním z mnoha navržených byl i starosta našeho obvodu Jaroslav Šimanovský. Nádherná cena, kterou převzal s dojetím, je oceněním za všechny dobré skutky, které v rámci svého působení ve funkci starosty vykonal, a všichni doufáme, a věříme, že dál vykonávat bude. A za to mu moc „Ď“.

Víc o cenách „Ď“ se dozvíte zde: http://www.cena-d.cz/index.html.