E-podatelna

Elektronická podatelna UMO Severní Terasa je zřízena na adrese podatelna.sevter@mag-ul.cz

Na tuto adresu je možné zasílat pouze podání opatřená elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb I.CA.
Potvrzení o přijetí podání bude zasláno na e-mailovou adresu podavatele po ověření čitelnosti podání a všech náležitostí stanovených zákony jako zpráva podepsaná elektronicky zaměstnancem z e-podatelny nejpozději následující pracovní den poté, co bylo podání přijato.

Maximální přípustná velikost zprávy od doručitele je 7 MB

Podporované formáty příloh:
formát *.TXT (prostý text)
formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
formát *.rtf (rich text format)
formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
formát *.jpg, *.gif (grafický formát)
formát *.pdf (portable document format Adobe Acrobat)

Zodpovědný pracovník s kvalifikovaným certifikátem - Petr Vlasák ml.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem

Pracovní doba podatelny:
PONDĚLÍ 7.00 – 17.00 hodin
ÚTERÝ 7.00 – 15.00 hodin
STŘEDA 7.00 – 17.00 hodin
ČTVRTEK 7.00 – 15.00 hodin
PÁTEK 7.00 – 13.00 hodin

Datová schránka MO ÚL - Severní Terasa

ID schránky: 6aebn39
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Název organizace: Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa
Identifikační číslo (IČ): 00081531