Termíny zasedání RMO

Jednání rady obce jsou ze zákona neveřejná. Člen rady by měl zachovávat mlčenlivost o projednávaných otázkách. Z neveřejného charakteru schůze rady však v žádném případě nelze dovodit, že průběh schůze a přijatá usnesení rady jsou "tajná". Neveřejná podoba schůze rady obce znamená, že její jednání se konají bez účasti veřejnosti. Veřejnost nemá přístup na schůze rady a nemůže tak sledovat průběh schůze, stanoviska jednotlivých radních, výměnu jejich názorů apod.

Termíny:

 • 10. 1. 2024
 • 12. 1. 2024
 • 7. 2. 2024
 • 13. 3. 2024
 • 10. 4. 2024
 • 24. 4. 2024
 • 15. 5. 2024
 • 12. 6. 2024
 • 3. 7. 2024
 • 14. 8. 2024
 • 4. 9. 2024
 • 9. 10. 2024
 • 6. 11. 2024
 • 4. 12. 2024