Veřejné zakázky a poptávky

Informace o zakázkách vypisovaných Městským obvodem Ústí nad Labem – Severní Terasa naleznete na internetové adrese níže.
Na této adrese naleznete zadávací podmínky ke každé veřejné zakázce a též Smlouvu o dílo s vítězným uchazečem.

 

 

Archiv

  • Údržba veřejné zeleně a práce související s odstraněním plevelů na pozemcích ve správě Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa (2024-2028)
    Úřad městského obvodu Ústí nad Labem oznamuje vyhlášení zadávacího řízení na akci „Údržba veřejné zeleně  a práce související s odstraněním plevelů na pozemcích ve správě Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa (2024-2028). Podmínky účasti v zadávacím řízení určuje Zadávací dokumentace v příloze tohoto oznámení. Případné dotazy adresujte na zástupce zadavatele pana Romana Štajnera, vedoucího OSM ÚMO ÚL – ST, tel.: 606637813, e-mail: roman.stajner@mag-ul.cz, nebo paní Libuši Krškovou, referent OSM – životní prostředí, tel.: 724533487, e-mail: libuse.krskova@mag-ul.cz