Občanské obřady

Co jsou občanské obřady?

Občanské obřady jsou významné životní události události, do kterých se zapojuje nebo je zapotřebí úřad. Jedná se zejména o svatby, vítání občánků a životní jubilea. Rádi všem zájemcům o uspořádání těchto projektů na našem úřadě podáme informace o našich službách, co potřebují vyřídit (například při uzavření sňatku). Věříme, že Vám pomůžeme při Vašem životním rozhodnutí.

Kontaktní osoby

Svatby

pí. Božena Táborská, referent evidence obyvatel, tel.: +420 475 274 515, e-mail: bozena.taborska@mag-ul.cz

Vítání občánků, Životní jubilea, Podpora prvorodiček

pí. Dana Štajnerová, referent podatelny, tel.: +420 475 274 574 nebo 511, email: dana.stajnerova@mag-ul.cz

Jaké obřady úřad Severní Terasa nabízí?

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa nabízí občanům s trvalým bydlištěm na Severní Terase „občanské obřady“ možnost se přihlásit do některého z následujících projektů, které zahrnují:

Kde najdu přihlášky do těchto projektů?

Přihlášky do projektů a jejich pravidla naleznete v sekci Formuláře ke stažení.

Jsou zde nějaké poplatky?

Vyřízení Vašich žádostí a slavnostní ceremoniály nepodléhají žádným poplatkům. Výjimkou jsou pouze svatby, kde jsou určité podmínky viz. Svatební obřady