Gratulace k životnímu jubileu

Co je potřeba k zařazení do projektu "Gratulace k životnímu jubileu"?

Pro zařazení do projektu gratulace k životnímu jubileu vyplňte prosím "Žádost o zařazení do projektu Gratulace k životnímu jubileu". Řádně vyplněnou žádost odevzdejte do podatelny ÚMO Severní Terasa. Žádost musí být podána minimálně 2 měsíce před datem Vašeho jubilea. Platnost žádosti je jeden rok, poté musí být znovu podána (týká se narozenin). V případě jakýchkoliv dotazů, můžete kontaktovat pí. Danu Štajnerovou, tel. +420 475 274 574, e-mail: dana.stajnerova@mag-ul.cz.

UPOZORNĚNÍ! Žádost musí být vždy doručena včetně Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Bez tohoto souhlasu nelze Vaši žádost dále zpracovávat. Souhlas musí být opatřen podpisem žadatele a jubilanta/ů.

Co se myslí těmi jubilei?

Jubilei se myslí konkrétně gratulace k významnému životnímu jubileu, jakým je VÝROČÍ SVATBY (zlatá, diamantová, platinová apod.) nebo NAROZENINY (90 a více let).

Proč musím dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti ze zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR),  z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa informuje, že během pořádání akce dochází ve veřejném zájmu k pořizování fotografií za účelem dokumentování průběhu akce. Pořízené fotografie mohou být dále zveřejňovány na webových stránkách městského obvodu www.severni-terasa.cz , v kronice MO ÚL - Severní Terasa či v tištěných médiích.  Z příležitostně pořízených fotografií nejsou vytvářeny evidence a nejsou k zobrazeným osobám systematicky přiřazovány žádné další osobní údaje. Fotograf je v průběhu akce řádně označen. Účastí na akci udělujete konkludentní souhlas s fotografováním a uveřejněním fotografií.

Kde najdu žádost a souhlas?

Žádost a souhlas naleznete v sekci Formuláře ke stažení.

Jak gratulace probíhají?

Narozeniny (90 a více let)

Po podání žádosti se Vám ozve asistentka pana starosty a domluví s Vámi termín (kdy Vám bude vyhovovat) gratulace. Pan starosta za Vámi osobně přijede, pogratuluje a předá Vám malý dárek, přání a květinu jako poděkování.

Svatby (zlaté, platinové, diamantové atd.)

Po podání žádosti se Vám ozve referentka evidence obyvatel a domluví s Vámi termín obřadu. Samotný obřad probíhá téměř ve stejném duchu jako klasický svatební obřad, s rozdílem, že obdržíte malý dárek, certifikát a květinu jako poděkování.