Vítání občánků

Co je potřeba k zařazení do projektu "Vítání občánků"?

Pro zařazení do projektu vítání občánků vyplňte prosím "Žádost o zařazení do projektu Vítání občánků". Řádně vyplněnou žádost odevzdejte do podatelny ÚMO Severní Terasa nejpozději do tří měsíců po narození dítěte a následně vyčkali na pozvánku s termínem. V případě jakýchkoliv dotazů, můžete kontaktovat pí. Danu Štajnerovou, tel. +420 475 274 574, e-mail: dana.stajnerova@mag-ul.cz.

UPOZORNĚNÍ! Žádost musí být vždy doručena včetně Souhlasu se zpracováním osobních údajů. Bez tohoto souhlasu nelze Vaši žádost/i dále zpracovávat. Souhlas musí být opatřen podpisem zákonného zástupce.

Proč musím dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti ze zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR),  z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa informuje, že během pořádání akce dochází ve veřejném zájmu k pořizování fotografií za účelem dokumentování průběhu akce. Pořízené fotografie mohou být dále zveřejňovány na webových stránkách městského obvodu www.severni-terasa.cz , v kronice MO ÚL - Severní Terasa či v tištěných médiích.  Z příležitostně pořízených fotografií nejsou vytvářeny evidence a nejsou k zobrazeným osobám systematicky přiřazovány žádné další osobní údaje. Fotograf je v průběhu akce řádně označen. Účastí na akci udělujete konkludentní souhlas s fotografováním a uveřejněním fotografií.

Kde najdu žádost a souhlas?

Žádost a souhlas naleznete v sekci Formuláře ke stažení.

Jaké jsou termíny konání akce a kde se obřad koná?

Termíny konání Vítání občánků v roce 2024

UPOZORNĚNÍ! Uvedené termíny konání obřadů jsou pouze orientační, přesný termín obřadu je vždy uveden v písemné pozvánce. Žádosti jsou stále přijímány, další informace budou žadatelům sdělovány telefonicky.

Předběžný termín                  Skutečný termín                 Poslední termín pro podání žádosti

Leden 2024                                 31.1.2024                                             2.1.2024

Duben 2024                                10.4.2024                                           10.3.2024

Říjen 2024                                           -                                                      1.9.2024

Prosinec 2024                                    -                                                      1.11.2024

O přesném termínu konání budete informováni písemnou pozvánkou.

Obřad se koná ve spodní zasedací místnosti na ÚMO - Severní Terasa na adrese Stavbařů 2823/2, 400 11 Ústí nad Labem. Při příchodu se prosím nahlaste na informacích.

Jak obřad probíhá?

Při obřadu Vám osobně pogratuluje pan starosta. Obdržíte certifikát se jménem miminka, drobný dárek a maminka květinu jako poděkování, že jste se rozhodli přivést potomka právě v našem obvodu. Součástí obřadu je též malé kulturní vystoupení. Je též přítomen fotograf, který zachytí veškeré krásné momenty s Vaším miminkem (po domluvě je možnost nechat si fotografie zaslat přes Úschovnu). Vše je podtrženo tóny příjemné hudby.