Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno
Sejmuto
Dokument
19.4.2024
6.5.2024
Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - ul.Jana Zajíce
19.4.2024
6.5.2024
Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy - ul.Špálova
19.4.2024
6.5.2024
Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
17.4.2024
3.5.2024
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Umístění dopravního značení v ul.Sociální péče
17.4.2024
3.5.2024
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
umístění dopravního značení v ul. Nad Březnem
16.4.2024
22.4.2024
Opatření obecné povahy
Umístění dopravní značky č. IP 12 v ul.Rabasova
16.4.2024
22.4.2024
Opatření obecné povahy
Umístění dopravní značky č.IP 12 v ul.Šumavská
16.4.2024
2.5.2024
Veřejná vyhláška
Ozn. o zahájení staveb. řízení - Zateplení bytového domu č. p. 3226/14, 3227/16 v ul. Ježkova
15.4.2024
2.5.2024
Veřejná vyhláška : Návrh opatření obecné povahy
stanovení místního koeficientu daně z nemovitých věcí
11.4.2024
26.4.2024
Veřejná vyhláška o doručení
Ekonomický odbor ÚMO Ústí nad Labem - město oznamuje adresátům, níže uvedeným, že mají v jeho sídle uloženy na svá jména písemnosti z ÚMO Ústí nad Labem - město. Veřejná vyhláška je k nahlédnutí na úřední desce ÚMO Ústí nad Labem - Severní Terasa. Adresát : Vaněk Radek.
11.4.2024
11.7.2024
Veřejná vyhláška
Vyhláška o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
8.4.2024
24.4.2024
Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy zveřejňuje návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravní značky č. V 12c v ul. Rabasova u obj. č.p. 3195/43, Dobětice.
8.4.2024
24.4.2024
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení
Sanace a zateplení bytového domu Brandtova 3275/30, 3276/32 v Ústí nad Labem
18.12.2023
18.12.2024
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravního značení z důvodu odstrańování havárií inženýrských sítí s účinností do 21.12.2024.