Kalendář svozu odpadů

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2024

Svoz odpadů ze zeleně - nádoby na bioodpad

Svoz odpadů ze zeleně ve vacích byl nahrazen bezplatným pravidelným sezónním svozem nádob na bioodpad (od objektů určených k bydlení). Bližší informace o objednání nádoby na bioodpad naleznete na webových stránkách města anebo nás kontaktujte: OŽP Magistrátu města ÚL, tel. č. 475 271 708, 745 a 705.
V této souvislosti připomínáme, že odpad ze zeleně je zdarma též celoročně přijímán ve sběrném dvoře ve Všebořicích.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Nebezpečný odpad bude převzat 1 x za pololetí na označených zastávkách. Na vývěsce zastávek budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.

Svoz objemného odpadu

Objemný odpad bude svážen 1 x za pololetí.
Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální odpad. Odpady odložte výhradně ke sběrným nádobám na směsný komunální odpad u svého objektu, tzn. v místě trvalého pobytu, a pouze den před termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den.

Důležité upozornění a naléhavé žádosti

  • Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu (např. sanitární předměty, okna, dveře, střešní krytina, izolační materiál, aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory, monitory, aj.). Použitá elektrozařízení odkládejte na místa zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.
  • Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů v Krásném Březně a ve Všebořicích.
  • Aby město Ústí nad Labem bylo čistým a hezkým městem i v období plošného svozu objemných odpadů, prosíme, abyste odpady odkládali ke sběrným nádobám na směsný komunální odpad pouze den před termínem svozu. Naléhavě ještě upozorňujeme, že místem k odkládání odpadů nejsou např. zastávky MHD nebo jiné plochy zcela mimo místa s umístěnými nádobami na směsný komunální odpad, a že odkládání objemných odpadů u těchto zastávek a mimo výše uvedená místa se považuje za vytváření černé skládky.

Svoz nebezpečného odpadu

OBLAST:
Klíše - Bukov - Všebořice - Božtěšice - Skorotice - Habrovice - Skřivánek
Datum svozu: 2. 4. 2024

Klíše: U Koupaliště 15.00 – 15.20, Alešova 15.30 – 15.50
Bukov: Bratří Čapků 16.00 – 16.20
Všebořice: Lipová 16.25 – 16.45
Božtěšice: Petrovická 16.55 – 17.15
Skorotice: Dukelských Hrdinů 17.20 – 17.40
Habrovice: restaurace U Švejka – 17.50 – 18.10
Skřivánek: Hoření, roh s ulicí Ženíškovou 18.20 – 18.40

Město centrum - Vaňov - Hostovice - Skřivánek
Datum svozu: 16. 4. 2024

Město centrum: Růžový palouček 15.00 – 15.20; Dlouhá 15.30 – 15.50
Vaňov: Pražská 16.00 – 16.20
Hostovice: Hospodářská, u restaurace 16.30 – 16.50
Skřivánek: Hornická, parkoviště u věžáků 17.00 – 17.20

Svoz objemného odpadu

I. etapa, Božtěšice, Strážky, Skorotice, Bánov, Habrovice, Bukov, Všebořice
PONDĚLÍ 4. 3. 2024: Božtěšice - Strážky

Chuderovská, Jahodová, Lidická, Na Pažitě, Nad Potokem, Petrovická, Pod Skalou, Široká, Třešňová, Zemědělská
ÚTERÝ 5. 3. 2024: Skorotice - Bánov – Habrovice
Bánov, 5. května, Bezinková, Božtěšická, Bukovská, Buzulucká, Do Vrchu, Javorová, Jedlová, Jílová, K Dubině, K Chatám, K Rybníku, K Vilám, K. H. Borovského, Kopretinová, Kostelní, Leknínová, Liliová, Lísková, Luční, Malé Náměstí, Na Pláni, Na Svahu, Na Valech, Nové Aleje Oblouková, Osvoboditelů, Platanová, Polní, Skorotická, Slovanská, Svážná, Trnková, U Hřiště, U Pošty, Údolí, V Břízkách, V Lánech
STŘEDA 6. 3. 2024: Bukov
Štursova, Hynaisova, Bří Čapků, Kosmova, Rembrandtova, Holečkova, Slavíkova, V Podhájí, V Jámě, Klicperova, Nedbalova, Nezvalova
ČTVRTEK 7. 3. 2024: Bukov
Jožky Jabůrkové, Kpt. Jaroše, Kpt. Nálepky, Kosmonautů, Masarykova (mezi Dukelskými hrdiny a Štefánikovou), Návětrná, Sovova, Školní, Ve Stromkách, Vojnovičova, Všebořická (mezi Slunnou a Rondelem), Za Vozovnou, Baráčnická, Vinařská
PONDĚLÍ 11. 3. 2024: Všebořice
17. listopadu, Dukelských hrdinů, Na Kohoutě, Masarykova (mezi Lipovou a Dukelských hrdinů), Zahradní
ÚTERÝ 12. 3. 2024: Všebořice
Habrovická, Havířská, Hornické domy, K Zahrádkám, Ke Sběrnému Dvoru, Lipová, Plynárenská, Podhoří, Pod Vodojemem, Slunná, Spartakiádní, Tichá, U Garáží, V Závětří, Všebořická (mezi Lipovou a Slunnou)

II. etapa, Klíše, Předlice
STŘEDA 13. 3. 2024: Klíše

Cestička, Gočárova, Lesní cesta, Na Drahách, Na Okraji, Na Spálence, Na Stráni, Na Výrovce, U Koupaliště, V Osadě, V Přírodě, V Zátiší, Wolkerova
ČTVRTEK 14. 3. 2024: Klíše
Klíšská (mezi Hvězdou a Jateční), Střížovická, Štefánikova, Herbenova, Masarykova (mezi Štefánikovou a Londýnskou), Palachova, U Stadionu, V Zahrádkách, Pod Holoměří
PONDĚLÍ 18. 3. 2024: Klíše, Město, mezi ul. Masarykova, Štefánikova a Palachova
Alešova, Balbínova, Beethovenova, Bezručova, Berní, Bozděchova, Brožíkova, Růžový palouček, Sadová, Slavíčkova, Šaldova, Vilová ulička
ÚTERÝ 19. 3. 2024: Klíše
České mládeže, Hany Kvapilové, Na Popluží, Ostrčilova, Pasteurova, Resslova, Sládkova, Thomayerova, U Nemocnice, U Panského dvora
STŘEDA 20. 3. 2024: Klíše
Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), Mezidomí, Na Vlnovce, U Městských domů
ČTVRTEK 21. 3. 2024: Předlice
Beneše Lounského, Boženy Němcové, Černá cesta, Dostojevského, Hrbovická, Husitská cesta, Chabařovická, Jateční, Jiráskova, K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, Konečná, Mahenova, Majakovského, Marxova, Náměstí Prokopa Velikého, Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, Okresní silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, Škroupova, Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou

III. etapa, město-centrum, Hostovice, Vaňov
PONDĚLÍ 25. 3. 2024: město ul. Stará a do ní ústící ulice

Emy Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, Na Spádu, Na Výsluní, Stará
ÚTERÝ 26. 3. 2024: město a Skřivánek
Červený vrch, Králova výšina, Presslova, Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, V Lukách, V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi Hilarovou a Malátovou), SNP, Veleslavínova
STŘEDA 27. 3. 2024: Skřivánek
Elišky Krásnohorské (mezi Hoření a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, Hollarova, Hoření, Ivana Olbrachta, Malátova, Mošnova, Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod Školou, Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
ČTVRTEK 28. 3. 2024: město mezi ul. Důlce, Hoření, Londýnská, Panská a Revoluční
Bělehradská (mezi Hilarovou a Velkou Hradební), Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi Bělehradskou a Hoření), Horova, Hrnčířská, Lidické náměstí, Londýnská, Masarykova (mezi Londýnskou a Revoluční), Mírové náměstí, Na Schodech, Prokopa Diviše, Revoluční (od Mírového Náměstí k Masarykova)
ÚTERÝ 2. 4. 2024: město-centrum - Hostovice
Bílinská, Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Malá Hradební, Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, Předmostí, Revoluční (od Masarykova směrem do Předlic), Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického, Střelecká, Špitálské náměstí, U České besedy, U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, Winstona Churchilla, Zámečnická, Žižkova a celé
Hostovice: Arbesova, Hospodářská, Hostovická, K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na Větruši, Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, Sokratova, Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici
STŘEDA 3. 4. 2024: město od železničního mostu směrem na Vaňov a Vaňov
Brzákova, Čajkovského, Dětská, Goethova, Jachtařů, K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, Mařákova, Mozartova, Myslivečkova, Nebeské Schůdky, Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod Vrchem, Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, Skalní, Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni

Svoz nebezpečného odpadu

OBLAST:
Střekov - Brná - Církvice - Sebuzín - Nová Ves - Kojetice - Olšinky - Svádov
Datum svozu: 30. 4. 2024

Střekov: Žukovova, u pošty 15,00-15,20
Brná: Sebuzínská u ul. Mečíkové 15,30-15,50
Církvice: náves 16,00-16,20
Sebuzín: Sebuzínská, st. MHD 16,25 - 16,45
Střekov: Novosedlické náměstí 16,55-17,15
Nová Ves: točna MHD 17,20-17,40
Kojetice: točna MHD 17,45-18,05
Olšinky: Vítězná, u potravin 18,15-18,35
Svádov: Vítězná, u Štrympla 18,40 - 19,00

Svoz objemného odpadu

I. etapa, Střekov
ČTVRTEK 4. 4. 2024: Střekov, od Národního oboje směrem na Děčín

Děčínská (jen k ulici K Loděnici), Hviezdoslavova, Mánesova, Národního odboje, Rybářská, Varšavská (od Národního odboje k Mariánskému mostu), Zeyerova, Žukovova, K Loděnici, Farská Louka
PÁTEK 5. 4. 2024: sídliště Kamenný vrch
Kamenná, Nová
PONDĚLÍ 8. 4. 2024: Střekov, nad tratí směrem na Děčín
Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, Kojetická, Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, Škrétova, Truhlářova, U Krematoria
ÚTERÝ 9. 4. 2024: Střekov, od ul. Kojetická směrem na Novou Ves
Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa, V Třešňové aleji
STŘEDA 10. 4. 2024: Střekov, pod tratí od Národního odboje směrem na Litoměřice
Kozinova, Kramoly, Na Pile, Pionýrů, Raisova, Střekovské nábřeží, Sukova, Těšínská, Tomáše ze Štítného, Třebízského, U Stanice, Varšavská (mezi Národního odboje a Žukovovou), Železničářská
ČTVRTEK 11. 4. 2024: Střekov, nad tratí od ul. Žukovova směrem na Litoměřice
Barrandova, Dobrovského, Karla IV., Kollárova, Máchova, Kořenského, Myslbekova, Purkyňova, Puškinova, Riegrova, Rozkošná, Šafaříkovo náměstí, V Zeleni
PONDĚLÍ 15. 4. 2024: Střekov, nad ul. Karla IV. směrem ke hradu
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého

II. etapa, Osada, Brná
ÚTERÝ 16. 4. 2024: Střekov, Osada za hradem

Březová, Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, Malířský koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, V Ohybu
STŘEDA 17. 4. 2024: Brná
Azalková, Doerellova, Hvozdíková, Jabloňová, Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, Na Rybárně, Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, Rodinova, Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), Šeříková, U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, Zelené údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
ČTVRTEK 18. 4. 2024: Brná
Bedlová, Broskvoňová, Jasmínová, Jedličkova, Jitřní, Karla Maye, K Srdíčku, Ke Studánce, Lermontova, Pod Tratí, Rozcestí, Říční, Sebuzínská (mezi Jitřní a Karla Maye), Skupova, Šikmá, U Kapličky, U Potoka, U Točny, U viaduktu, V Průčelí, Zlatá stezka (mezi Jitřní a točnou MHD)

III. etapa, Sebuzín, Církvice, Svádov, Budov, Olešnice, Olšinky, Kojetice, Nová Ves
PONDĚLÍ 22. 4. 2024: Sebuzín

Sebuzín
ÚTERÝ 23. 4. 2024: Církvice
Církvice
STŘEDA 24. 4. 2024: Svádov levá strana
28.října, K Zátoce, Labská, Mezistanice, U Stodol, Vítězná
ČTVRTEK 25. 4. 2024: Svádov pravá strana
Chotkova, Jana Želivského, Květinová, K Zámku, Pod Hradištěm, Pod Lesem, Sokolovská, Stezka, Svatojakubská, Za Tratí, Zelinářská
PONDĚLÍ 29. 4. 2024: Budov, Olešnice, Olšinky
Budov, Olešnice a Olšinky, Podlesí, Děčínská (od ČOV), Vítězná (Olšinky)
ÚTERÝ 30. 4. 2024: Kojetice, Nová Ves
Kojetice, Nová Ves

Svoz nebezpečného odpadu

OBLAST:
Severní Terasa - Stříbrníky
Datum svozu: 14. 5. 2024

Stříbrníky: Jizerská 16,40-17,00
Severní Terasa: Gagarinova na parkovišti 17,10- 17,30

Stříbrníky - Dobětice
Datum svozu: 16. 4. 2024

Stříbrníky: Na Louži 17,25-17,45
Dobětice: Rabasova 17,50-18,10 Šrámkova 18,15 - 18,35

Svoz objemného odpadu

I. etapa, Kočkov, Severní Terasa
ČTVRTEK 2. 5. 2024: Kočkov, ul. Kočovská a do ní zaústěné ulice nad sídlištěm

Ke Kopečku, Kočkovská, Lužická, Průchozí, Severní, Slepá, Úzká cesta, V Úvozu
PÁTEK 3. 5. 2024: Severní Terasa
Meruňková, Ořechová, Ovocná, Švestková, Višňová, Stavbařů
PONDĚLÍ 6. 5. 2024: Severní Terasa
Burianova, Herecká, Maková, Marvanova, Šípková, Voskovcova, Werichova, Zvonková
ÚTERÝ 7. 5. 2024: Severní Terasa
Jana Zajíce, V Klidu, Větrná
ČTVRTEK 9. 5. 2024: Severní Terasa
Gagarinova, Glennova, Oblá, Svojsíkova
PÁTEK 10. 5. 2024: Severní Terasa
Ladova, Pod Parkem, Muchova, Sociální péče

II. etapa. Stříbrníky, Dobětice
PONDĚLÍ 13. 5. 2024: Stříbrníky

Jizerská, Šumavská, Orlická
ÚTERÝ 14. 5. 2024: Stříbrníky
Br. Veverků, Na Louži, Pincova, Pod Hůrkou, Stříbrnická, Ve Strouze, V Rokli, Na Návsi, Na Vrstevnici
STŘEDA 15. 5. 2024: Dobětice
Brandtova, Ježkova, Poláčkova
ČTVRTEK 16. 5. 2024: Dobětice
Krajní, Nad Točnou, Oty Pavla, Pod Rozhlednou, Šrámková
PONDĚLÍ 20. 5. 2024: Dobětice
Kmochova, Nad Březnem, Rabasova

Svoz nebezpečného odpadu

Mojžíř - Neštěmice - Krásné Březno
Datum svozu: 14. 5. 2024

Mojžíř: Hlavní, u restaurace Na Růžku 15,00-15,20
Neštěmice: Opletalova, u parkoviště 15,30-15,50
Krásné Březno: Obvodová, u garáží 16,00 - 16,20

Svoz objemného odpadu

I. etapa, Mojžíř, Neštěmice
ÚTERÝ 21. 5. 2024:

J. Plachty
STŘEDA 22. 5. 2024:
Hlavní, Horní, K Haldě, Strážná, U Fary, Vodařská, Žitná
ČTVRTEK 23. 5. 2024:
Na Skalce, Peškova, Picassova
PONDĚLÍ 27. 5. 2024:
Ryjická, Sibiřská
ÚTERÝ 28. 5. 2024:
Akátová, Dubová, Hluboká, Květinová, Na Výšině, Pod Úvozem, Sportovní, Zelená, Tři Kříže
STŘEDA 29. 5. 2024:
Jánského, Májová, Milešovská, Opletalova, Studentská, Turistická, U Radnice, Národní, Mlýnská, Seifertova, U Tonasa, Veslařská, V Ústraní, Železná

II. etapa, Krásné Březno
ČTVRTEK 30. 5
. 2024: sídliště Pod Vyhlídkou
Čechova, Ke Třem křížům, Obvodová, Rozcestí
PONDĚLÍ 3. 6. 2024: Krásné Březno ul. mezi Keplerovou a Krčínovou
Neštěmická (sídliště Pod Vyhlídkou), Keplerova, Na Rybníčku, Na Sklípku, U Pivovarské zahrady
ÚTERÝ 4. 6. 2024: Krásné Březno
l. máje, Čelakovského, Družstevní, Erbenova, Husova, Hřbitovní, K Mlýništi, Karolíny Světlé, Krátká, Na Vinici, Podmokelská, Příkopy, U Potůčku, U Studánky, V Doubravě
STŘEDA 5. 6. 2024: Krásné Březno okolo ul. Nový svět
Matiční, Na Břehu, Postranní, Růžová, Svádovská, Nový svět, Pekařská, Plavecká
ČTVRTEK 6. 6. 2024 : Krásné Březno, ul. mezi Krčínovou a Neštěmickou
Anežky České, Dr. Horákové, Janáčkova, Jungmannova
PONDĚLÍ 10. 6. 2024: Krásné Březno, ul. Výstupní, Žežická a Neštěmická
Dvojdomí, Neštěmická 1 a 3, Přemyslovců, Žežická
ÚTERÝ 11. 6. 2024: Krásné Březno, oblast mezi ul. Drážďanská a Přístavní
V Oblouku, Vojanova, Drážďanská, Křižíkova, Na Náspu, Na skládce, Přístavní, V Háji, Výstupní, Zolova

 

Důležitá upozornění z hlediska svozu využitelných a objemných složek komunálních odpadů

Sběr a svoz papíru a papírových obalů

Sběr se provádí do odpadových nádob o objemu 1100 litrů s horním výsypem modré barvy, nebo alespoň s víkem modré barvy, rozmístěných na celém území města. U papírových obalů je potřeba před jejich odložením co nejvíce zmenšit jejich objem. Pokud je kontejner plný, je potřeba vyčkat na jeho vyprázdnění.
Svoz je prováděn na celém území města jednou nebo dvakrát týdně. Svozovými dny jsou pondělí nebo čtvrtek (V případě překážky ve svozu, nebo při poruše vozidla bude proveden náhradní svoz zpravidla následující den). Svoz je prováděn střídavě v ranní a odpolední směně.

Sběr a svoz plastů, plastových obalů a nápojových kartonů a kovů

Sběr se provádí do odpadových nádob o objemu 1100 litrů s horním výsypem žluté barvy rozmístěných na celém území města. U plastových obalů je potřeba před jejich odložením co nejvíce zmenšit jejich objem. Zejména PET lahve je potřeba sešlapat a zavíčkovat. Pokud je kontejner plný, je potřeba vyčkat na jeho vyprázdnění.
Do kontejnerů nevkládejte podlahové krytiny, nádoby od barev, nerozřezané polystyrénové obaly. Tyto plasty lze odevzdat ve sběrných dvorech.
Svoz je prováděn na celém území města jednou nebo dvakrát týdně. Svozovými dny jsou úterý nebo pátek (V případě překážky ve svozu, nebo při poruše vozidla bude proveden náhradní svoz zpravidla následující den). Svoz je prováděn střídavě v ranní a odpolední směně.

Sběr a svoz skla a skleněných obalů

Sběr se provádí do odpadových nádob o objemu 1100, 1300, 2500 a 3350 litrů s dolním výsypem zelené, nebo u dělených nádob 1800 a 3350 litrů bílo zelené barvy, rozmístěných na celém území města. Dělené nádoby jsou určené pro oddělený sběr čirého a barevného skla. Tyto nádoby jsou vybaveny štěrbinou u směsného skla pro čiré tabulové sklo. Pokud je kontejner plný, je potřeba vyčkat na jeho vyprázdnění. Skleněné tabule a objemné skleněné nádoby neodkládejte u kontejnerů volně, hrozí nebezpečí úrazu. Do kontejnerů nevkládejte jiné druhy skla (dráto-sklo, auto-sklo, zrcadla a keramiku.). Tyto druhy skla lze odevzdat ve sběrných dvorech.
Svoz je prováděn na celém území města podle potřeby, zpravidla jedenkrát za dva měsíce. V případě, že se kontejner blíží k naplnění laskavě volejte tel. č. uvedené na nádobě, nebo provozovnu svozové společnosti tel. č. 475 316 211, nebo OŽP Magistrátu města Ústí n. L. tel. č. 475 271 linku 705 a 708.

 

Sběrný dvůr

Otevírací doba

Umístění

Druhy přijímaného odpadu

Místo zpětného odběru elektrických a
elektronický ch zařízení

Krásné Březno

pondělí- pátek
8.00 – 18.00

sobota
8.00 – 16.00

neděle
8.00 - 14.00

(platí pouze v období březen až říjen včetně)

v areálu AVE Ústí n. L. s.r.o., přístupný z ul. Křižíkova

objemný odpad
nebezpečný odpad
směsný komunální odpad

ANO

Všebořice

pondělí - pátek
8.00 – 18.00

sobota
8.00 – 16.00

neděle
8.00 – 14.00

(platí pouze v období březen až říjen včetně)

v areálu sběrného dvora Všebořice, ulice Ke Sběrnému dvoru 4, Ústí nad Labem

objemný odpad
nebezpečný odpad
odpad ze zeleně
stavební odpad
směsný komunální odpad

ANO

Občané města, kteří se prokáží občanským průkazem a mají trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem, mohou předat komunální odpad ve sběrných dvorech bezplatně.

Občané města, kteří se prokáží občanským průkazem a mají trvalý pobyt na území města Ústí nad Labem, mohou předat stavební odpady v množství do 750 kg na jednu dodávku ve sběrném dvoře ve Všebořicích bezplatně.

Ulice Č.O. Č.P. Souřadnice GPS
NOVÁ 8 1392 50.6570053N, 14.0622894E
ŽUKOVOVA 4 637 50.6557606N, 14.0478864E
ŠRÁMKOVA 20 3217 50.6746261N, 14.0571692E
NEŠTĚMICKÁ 29 727 50.6693639N, 14.0909022E
OPLETALOVA parkoviště vědle OD Květ 50.6708869N, 14.1035544E
BARÁČNICKÁ 1 808 50.6804011N, 14.0103094E
MASARYKOVA 146a 2296 50.6698947N, 14.0242408E
HABROVICE   21 50.7022347N, 14.0031125E
STRÁŽKY točna  50.7053561N, 14.0157786E
SOKRATOVA x HOSPODÁŘSKÁ 50.6735156N, 14.0158933E
ŠTEFÁNIKOVA 1 246 50.6883325N, 14.0076575E
BUKOVSKÁ 142 50.6674042N, 14.0402167E
SNP 26 2356 50.6872028N, 13.9903844E
HAVÍŘSKÁ 14 157 50.6857736N, 14.0027528E
NA KOHOUTĚ 15 805 50.6873775N, 13.9995828E
KAPITÁNA NÁLEPKY 15 582 50.6857736N, 14.0027528E
SPARTAKIÁDNÍ 2 257 50.6847311N, 13.9916197E
VAŇOVSKÁ 32 8 50.6256775N, 14.0537908E

 

Ulice Č.O. Č.P. Souřadnice GPS
Jizerská 20 2911 50.6783300N, 14.0414864E
Glennova 3 2707 50.683246N, 14.0267336E
Stavbařů parkoviště 50.6808214N, 14.0334417E
Meruňková 7 2843 50.6783686N, 14.0355134E
Šrámkova 20 3217 50.6746194N, 14.0571328E
Neštěmická 23 727 50.6633563N, 14.0303806E
Opletalova 5 233 50.6721783N, 14.432875E
Janáčkova soutěž 11 50.6687103N, 14.0728714E
Peškova   505 50.6790278N, 14.1040111E
Baráčnická 5 84 50.6738317N, 14.0120753E
Sovova 8 240 50.6821319N, 14.0037092E
Habrovice 21   50.7022333N, 14.0030264E
Resslova 26 853 50.6701167N, 14.0134036E
Sokratova točna 50.6427508N, 14.0171719E
Bukovská   50.6663183N,  14.0075858E
Církvice 7   50.5899397N, 14.0363358E
SNP 26 2356 50.6674275N, 14.0402928E
17. listopadu 21 281 50.6854497N, 13.9963533E
K Vavřinečku točna 50.6621769N, 13.9879708E
Sokolovská   42 50.6606678N, 14.1081922E
Nová 32 1404 50.6559000N, 14.0665483E
Kojetická 2 1387 50.6497119N, 14.0605314E
Vaňovská   50.6237308N, 14.0620297E
Dlouhá 76 2322 50.6613542N, 14.0439036E
Br. Čapků 55   50.6817139N, 13.9990883E
Masarykova 20 3030 50.6623575N, 14.0350031E
Nové Aleje   374 50.6905708N, 14.0119631E
Sebuzín   35 50.5350733N, 14,0653334E
Zlatá Stezka   255 50.6308563N, 14.0637537E
Březová 2 1452 50.6316733N, 14.0564925E
Malátova 3 2433 50.6723500N, 14.0370356E
Masarykova 14 2236 50.6638361N, 14.0242611E
Pod školou 21 2273 50.6690386N, 14.0335422E
Tolstého 30 1217 50.6466664N, 14.0521867E
Kosmova 12 371 50.6819031N, 14.0004078E
Střekovské nábř. 43 1146 50.6501203N, 14.0459675E

 

 

datum svozu komodita
3. 1. 2024 plast
4. 1. 2024 papír
23. 1. 2024 plast
24. 1. 2024 papír
6. 2. 2024 plast
7. 2. 2024 papír
20. 2. 2024 plast
21. 2. 2024 papír
5. 3. 2024 plast
6. 3. 2024 papír
19. 3. 2024 plast
20. 3. 2024 papír
2. 4. 2024 plast
3. 4. 2024 papír
16. 4. 2024 plast
17. 4. 2024 papír
30. 4. 2024 plast
2. 5. 2024 papír
14. 5. 2024 plast
15. 5. 2024 papír
28. 5. 2024 plast
29. 5. 2024 papír
11. 6. 2024 plast
12. 6. 2024 papír
25. 6. 2024 plast
26. 6. 2024 papír
9. 7. 2024 plast
10. 7. 2024 papír
23. 7. 2024 plast
24. 7. 2024 papír