Záměry prodeje, pronájmu apod.

Vyvěšeno
Sejmuto
Dokument
19.4.2024
4.5.2024
Oznámení záměru MmÚL: Pronájem objektu na pozemku parc. č. 1619/1
Pronájem areálu Karla IV. 348/3 v Ústí nad Labem - Střekov.
17.4.2024
9.5.2024
Oznámení záměru města
Pronájem objektu v ul.Prostřední č.p.86/56
15.4.2024
3.5.2024
10.4.2024
26.4.2024
Oznámení záměru
Uzavřít Dodatek č. SML5006517 ke smlouvě o výpůjčce
8.4.2024
23.4.2024
8.4.2024
23.4.2024
Oznámení záměru města : Pronájem pozemku
pronájem části p.p. č.859/1
8.4.2024
24.4.2024
Oznámení záměru města . Uzavřít dodatek k Pachtovní smlouvě
Dodatek č.SML 5006513 k Pachtovní smlouvě č.SML 5006402
8.4.2024
25.4.2024
8.4.2024
9.5.2024