Záměry prodeje, pronájmu apod.

Vyvěšeno
Sejmuto
Dokument
12.6.2024
28.6.2024
Oznámení záměru MmÚL - Pronájem objektu
Oznámení záměru MmÚL: Pronájem areálu ul. Karla IV. 348/3 v Ústí nad Labem - Střekov
6.6.2024
9.7.2024
Oznámení záměru Ústí nad Labem-Střekov - Pachtu pozemku
Oznámení záměru - pacht pozemku p.p.č. 102/1, výměra 1 729 m2, trvalý travní porost, k.ú. Olešnice u Svádova
5.6.2024
21.6.2024
Oznámení záměru města : Dodatek k Pachtovní smlouvě
Uzavřít dodatek č. SML 5006599 k Pachtovní smlouvě č.SML 5006402
5.6.2024
4.7.2024
Oznámení záměru - Pacht pozemku
Pacht pozemku p.p.č. 3297/1
5.6.2024
4.7.2024
Oznámení záměru - Pacht pozemku
Pacht pozemku p.p.č.239
4.6.2024
2.7.2024
Oznámení záměru města : Pronájem části pozemků
Pronájem části pozemků p.p.č.418/10 a 423
3.6.2024
18.6.2024
3.6.2024
19.6.2024
Oznámení záměru města Ústí nad Labem
Záměr prodeje p.p.č. 164/1 o výměře 105 m2, trvalý travní porost , k.ú. Hostovice u Ústí n. L.
3.6.2024
19.6.2024
Oznámení záměru města Ústí nad Labem
Záměr pronájmu pozemkové parcely č. 760
31.5.2024
19.6.2024
Oznámení záměru : Dodatek ke Smlouvě o nájmu
Dodatek č.SML500629 ke Smlouvě o nájmu pozemku č.1009/2005/NS
31.5.2024
19.6.2024
Oznámení záměru města
Dodatek č.SML 5006570 ke Smlouvě č.1016/2012/NS
29.5.2024
23.6.2024
Oznámení záměru města - Pronájem
Pronájem části pozemku p.č. 703/2, k.ú. Brná nad Labem
29.5.2024
23.6.2024
Oznámení záměru města . Prodej pozemku
Prodej části pozemku p.č. 325/7