Podněty občanů

Co jsou podněty občanů?

Podněty občanů, je několik způsobů jak nahlásit například rozbitý mobiliář městského obvodu, černou skládku aj. ÚMO - Severní Terasa má k této záležitosti speciálně vytvořenou komisi, která se těmito podněty zabývá. Komise po projednání podnětů následně přidělí problém k řešení příslušnému odboru nebo oddělení, které se postará o jeho odstranění.

Jakým způsobem mohu podnět nahlásit?

Způsobů pro nahlášení podnětu je hned několik:

Hlášení rozhlasu

Webová i mobilní aplikace Hlášení Rozhlasu, kde po zaregistrování v kolonce podněty a závady nahlásíte. Aplikaci můžete otevřít buď ve webovém prohlížeči (na PC) nebo stáhnout jako aplikaci v Apple AppStore nebo na Google Play (pro Váš chytrý telefon). Důležité je co nejpřesněji popsat závadu, umístit správně špendlík do přiložené mapky (souřadnice se umístí automaticky pokud Váš telefon má funkci vyhledávání polohy a vy jste povolili v aplikaci její využívání), případně napsat adresu a hlavně přiložit fotodokumentaci

Podatelna

Podnět k řešení také můžete zaslat e-mailem nebo poštou přímo na podatelnu úřadu městského obvodu nebo odevzdat osobně v otvírací době podatelny. Důležité je co nejpřesněji popsat závadu, napsat adresu kde se problém nachází a hlavně přiložit fotodokumentaci.

ÚMO Ústí nad Labem - Severní Terasa

Stavbařů 2823/2
400 11 Ústí nad Labem

Formulář na webu

Tuto formu nedoporučujeme, nelze zde nahrát fotodokumentace, ale k hlášení drobných problémů kde není fotodokumentace třeba tato forma stačí.