Finanční výbor

Funkční období 2022 - 2026

Předseda:
Ing. Ludvík Paseka

Zapisovatel:
Iva Lörinc

Členové:
Václava Hroudová, Ing. Vladimír Skalník

Co je Finanční výbor a jakou má funkci?

Finanční výbor je kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale také jeho iniciativním orgánem. Kontroluje dodržování všech povinností stanovených obci při jejím hospodaření. V § 38 a 39 zákona o obcích jsou stanoveny obci povinnosti při hospodaření s majetkem obce. Finanční výbor je tedy oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími zájmy a úkoly, zda obec neručí za jiné závazky, než stanoví zákon, a zda jsou zveřejňovány majetkové záměry obce podle ustanovení § 39 zákona o obcích.