Finanční odbor

Činnost odboru

  • zajišťuje zpracování rozpočtu a závěrečného účtu MO ÚL – Severní Terasa,
  • vykonává činnosti spojené se správou místních daní a poplatků v souladu se Statutem na území MO ÚL – Severní Terasa,
  • vykonává správu a kontrolu dle zákona o loteriích v souladu se Statutem na území MO ÚL – Severní Terasa,
  • vede kompletní účetní agendu MO ÚL – Severní Terasa,
  • vede mzdovou a personální agendu MO ÚL – Severní Terasa,
  • vede a vymáhá pohledávky MO ÚL – Severní Terasa včetně dlužných částek na základě pravomocných exekučních titulů úseku přestupků MO ÚL – Severní Terasa,
  • sleduje a zajišťuje vymáhání pohledávek na nájemném u pozemku a sleduje vymáhání pohledávek u bytů a nebytových prostor,
  • eviduje žaloby podané MO ÚL – Severní Terasa
  • vydává rybářské lístky pro celé státní území